Kom ud af afhængigheden med en alkoholbehandling for hele familien

14 April 2019 Astrid Pedersen

editorial

Alle som er vokset op med en alkoholiker i familien, kender til smerten, sorgen og afmagten i forbindelse dermed. Et menneske, som er faldet i afhængighedens kløer, vil fortsætte sit misbrug indtil alt andet er forsvundet – vedkommendes menneskelighed, integritet og personlighed. Det er ikke unormalt for alkoholikere at tilsidesætte de faktorer i hans eller hendes tilværelse, som burde være de mest betydningsfulde, for eksempel venner, job og familie. Når den misbrugsramte til sidst er berøvet alt det, som udgjorde vedkommendes eksistensgrundlag, vil alkoholen blive hans eller hendes eneste livsindhold – og, i sidste omgang, undergang.

Kvit afhængigheden – for børnene skyld

Enhver kan komme ud i et afhængigheds betinget misbrug. Der er dog påvist en vis sammenhæng mellem alkoholisme i familien og misbrug og afhængighed senere hen i livet. Denne sammenhæng er dels genetisk betinget, idet der er fundet genetiske dispositioner, som koder for afhængighed, og dels betinget af, at man i barndommen har tilegnet sig nogle adfærds mønstre og levemåder, som man vil være tilbøjelig til at gentage i sit voksenliv.

Hvis du ønsker at bryde den onde cirkel, således at dine egne børn ikke kommer til at opleve det samme, som du selv oplevede, handler det om at holde sig fra de våde varer – og ikke mindst at få bearbejdet din barndoms traumer, så historien ikke gentager sig.

Få hjælp til at komme ud af dit misbrug – og få familien med

Det er samtidig ødelæggende for familielivet, hvis den ene af – eller begge – forældrene er ramt af misbrug. Hos Behandlingscenter Stien kan såvel den direkte misbrugsramte som hele familien få hjælp til afvænning og bearbejdelse af de usunde familiedynamikker, så familien som helhed kan komme videre med en tilværelse fri for misbrug og afhængighed. Du kan læse mere om alkoholbehandling med tilhørende familieforløb på https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/ 

More articles