Få alkoholbehandling med tilhørende familieforløb – når hele familien skal hjælpes

15 February 2019 Astrid Pedersen

editorial

Et misbrug af alkohol går i reglen mindst lige så hårdt ud over de pårørende som den misbrugsramte selv. I Danmark lider tusindvis af familier under at skulle leve sammen med en alkoholiker hver eneste dag, og dermed være tvunget til at forholde sig til – og rette ind efter – et misbrug, som de helst var fri for. Men det kan være utroligt svært, selv for den nærmeste familie, at finde ud af, hvad man skal stille op over for misbruget – og hvorledes man kan hjælpe sit misbrugsramte familiemedlem.

Familien kan risikere at isolere sig fra omverdenen, idet den lukker sig om sig selv og udelukkende kommer til at handle om den misbrugsramtes behov. Børnene vil få en opvækst, i hvilken de lærer meget uhensigtsmæssige mønstre og en destruktiv familie adfærd. Al statistik viser, at børn, som er vokset op i en misbrugsramt familie, har øget sandsynlighed for selv at udvikle et afhængigheds betinget misbrug, når de bliver voksne. Og langt de fleste børn, hvis barndom er foregået i selskab med en eller to alkoholiserede forældre, vil få ar på sjælen, som vil forfølge dem resten af livet – for eksempel i form af vanskeligheder ved at knytte tætte relationer til andre mennesker.

Få hjælp til din misbrugsramte familie med effektiv alkoholbehandling

Hvis du befinder dig i en misbrugsramt familie – som barn eller som partner til en alkoholiker – er det vigtigt, at du søger hjælp. Der er mange misbrugscentre rundt omkring i Danmark, som står parat til at hjælpe dig og resten af din familie med at komme ud af den onde cirkel. Behandlingscenter Stien er et af disse misbrugscentre, som har specialiseret sig i alkoholbehandling og tilhørende familieforløb, hvor alle medlemmer af den misbrugsramte familie kan få redskaberne til at bringe tilværelsen på ret køl igen.

Læs mere på behandlingscenter-stien.dk

More articles