Behandling for hele familien på misbrugscenter

23 November 2018 Astrid Pedersen

editorial

Når et nært familiemedlem får rodet sig ud i et misbrug – uanset om misbruget angår sprut, stoffer eller spil – er det ikke kun den misbrugsramte selv, som lider. Faktisk forholder det sig ofte sådan, at hvor den misbrugsramte er opslugt af afhængigheden, og derfor ikke lægger mærke til sin omverden (eller på alle måder søger at fortrænge den), vil de nærmeste føle smerten ved at se sin mor, far, mand, hustru eller måske sit barn forsvinde dag for dag.

En afhængighed er nemlig særdeles nedbrydende for såvel sjælen som kroppen, og mange misbrugsramte gennemlever svære personligheds ændringer, jo mere de overgiver sig til afhængighedens jerngreb. En misbrugsramt person risikerer at miste alt – familie, job, venner, formue og bolig – som ofres på afhængighedens alter. Stoffet eller substansen bliver det eneste vigtige i den misbrugsramtes liv – og ender med at blive hans eller hendes undergang.

Misbrugsbehandling – også for pårørende

Er det din mor, far, ægtefælle, søn eller datter, som er ved at miste sig selv til alkohol, piller, stoffer eller måske spil afhængighed, bør du tage affære hurtigst muligt – og gerne i samråd med resten af familien. Får du ikke den nødvendige opbakning fra de nærmeste – for eksempel som barn af to misbrugere – er der hjælp at hente hos diverse organisationer og misbrugscentre.

Hos Behandlingscenter Stien kan du få gode råd og kvalificeret vejledning til, hvorledes du skal gribe situationen ad. Som regel er den indledende konfrontation det sværeste skridt. Og når først den misbrugsramte er nået til erkendelsen af sit problem, er det vigtigt, at der foreligger en klar strategi for de videre tiltag. En oplagt mulighed er et ophold på Behandlingscenter Stien, hvor også familien tilbydes terapi sideløbende med, at den misbrugsramte gennemgår et afvænningsforløb.

Behandlingen foregår efter principperne i Minnesota modellen – du kan læse meget mere om kompetent misbrugsbehandling på https://behandlingscenter-stien.dk 

More articles